1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.


2. Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) van de Saltmoney-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke bezichtiging. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen software op de website van Salt Money te decompileren of reverse-engineeren;
alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
draag het materiaal over naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Saltmoney worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Salt Money worden geleverd "zoals ze zijn". Saltmoney geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Saltmoney geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zullen Saltmoney of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van Salt Money te gebruiken. , zelfs als Saltmoney of een door Saltmoney gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en errata

De materialen op de website van Salt Money kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Saltmoney garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Saltmoney kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Saltmoney doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

Saltmoney heeft niet alle sites beoordeeld die zijn gekoppeld aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Saltmoney van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Saltmoney kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de Saltmoney-website wordt beheerst door de wetten van de staat Saltmoney.org, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.
Op het gebruik van een website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

cross linkedin Facebook pinterest YouTube rss twitteren instagram facebook-leeg RSS-leeg linkedin-leeg pinterest YouTube twitteren instagram