12 soorten beleggingsrekeningen in 2024 [de complete gids]

Bijgewerkt op: 18-09-2023
Saltmoney.org wordt gesteund door lezers. Als je iets koopt via links op onze site, verdienen we mogelijk een affiliate commissie zonder kosten voor jou.

Het begrijpen van de diverse beleggingswereld kan ontmoedigend zijn, zelfs voor slimme beleggers. Uw reis naar financieel succes begint echter met één enkele stap: in dit geval het starten van een beleggingsrekening.

Vandaag zullen we dit deel van uw reis gemakkelijker maken door de '12 soorten beleggingsrekeningen te schetsen en te vereenvoudigen.

U hoeft geen financiële expert of een Wall Street-tovenaar te zijn om aan de slag te gaan; u heeft alleen een grote interesse nodig om uw financiële toekomst veilig te stellen.

Nu vraag je je misschien af waarom er zoveel beleggingsrekeningen zijn. Elke rekening is geschikt voor verschillende beleggingsopties, doelen en belastingvoordelen die aansluiten bij de behoeften van verschillende individuen.

Misschien wilt u een rekening voor pensioensparen, of misschien bent u van plan binnenkort aanzienlijke uitgaven te doen. Wat uw doelen ook zijn, er is geen tekort aan manieren om te investeren om deze te bereiken.

Maak je geen zorgen als het overweldigend voelt; aan het einde van dit artikel krijgt u een duidelijker beeld van welke beleggingsrekening het beste zou kunnen werken voor uw financiële doelstellingen.

12 soorten beleggingsrekeningen in 2024

Het veiligstellen van uw financiële toekomst begint vaak met het kiezen van de juiste beleggingsrekening. Maar omdat er zoveel opties beschikbaar zijn, kan het lastig lijken om er één te kiezen. Om dit proces te stroomlijnen vindt u hier een overzicht van 12 verschillende soorten beleggingsrekeningen.

Geldmakelaarsrekeningen

Geldmakelaarsrekeningen

Een Cash Brokerage Account is een beleggingsrekening die iedereen van 18 jaar of ouder kan openen. Het wordt een "contante" rekening genoemd omdat alle transacties moeten worden uitgevoerd met het geld dat beschikbaar is op het moment van de transactie.

Op een Cash Brokerage Account kunt u uw geld beleggen in effecten zoals aandelen, obligaties, ETF's (Exchange-Traded Funds) en beleggingsfondsen. Wanneer u effecten verkoopt, blijft het geld uit de verkoop op uw rekening totdat u besluit het te herbeleggen of op te nemen.

In tegenstelling tot bepaalde pensioenrekeningen zijn er geen specifieke belastingvoordelen verbonden aan een Cash Brokerage Account en zijn er geen boetes voor het op enig moment opnemen van geld. Het biedt daarom meer liquiditeit en flexibiliteit dan andere soorten rekeningen.

Lees ook: Hoeveel bankrekeningen moet ik hebben in 2024? [GIDS]

Margemakelaarsrekeningen

Een Margin Brokerage Account is een beleggingsrekening waarmee erkende beleggers van 18 jaar of ouder effecten kunnen kopen door een deel van het aankoopbedrag te lenen bij de brokerage.

Dit type rekening kan worden gebruikt om te beleggen in verschillende soorten effecten, zoals aandelen, obligaties, ETF's (Exchange-Traded Funds) en beleggingsfondsen.

De "marge" verwijst naar het verschil tussen de totale waarde van de effecten op de rekening van een belegger en het geleende bedrag van de makelaar.

Een belegger moet eerst eigen vermogen, meestal contant geld of effecten, op een margerekening storten voordat hij in aanmerking komt om op marge te handelen.

Hoewel Margin Brokerage Accounts een hoger winstpotentieel bieden vanwege de grotere koopkracht, brengen ze ook meer risico's met zich mee, omdat verliezen uw oorspronkelijke investering kunnen overschrijden.

Mogelijk wordt u onderworpen aan een margestorting waarbij u meer contant geld moet storten of effecten van uw rekening moet verkopen. Daarom worden ze doorgaans aanbevolen voor ervaren beleggers die deze risico's begrijpen.

401 (k) Plannen Pensioenrekeningen

401 (k) Plannen Pensioenrekeningen

Een 401(k)-plan is een pensioenspaarrekening die veel werkgevers aanbieden. Werknemers kunnen een deel van hun salaris vóór belastingen op deze rekening storten, die tot aan hun pensionering belastingvrij groeit.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om een percentage van de bijdragen van de werknemer aan te passen aan de 401(k).

Dit type pensioenplan is vernoemd naar Sectie 401(k) van de Internal Revenue Code en biedt een waardevolle manier om te sparen voor uw pensioen.

Lees ook: Gemiddeld saldo van 401.000 per leeftijd in 2023 [volledige uitsplitsing per leeftijd]

Roth 401 (k) Pensioenrekeningen

Een Roth 401(k) is een pensioenspaarrekening waarop bijdragen na belasting worden betaald. Dit betekent dat u belasting betaalt over het geld voordat het op uw rekening terechtkomt, maar dat opnames na pensionering belastingvrij zijn, wat een aanzienlijk belastingvoordeel oplevert.

In tegenstelling tot een traditionele 401(k), vereist een Roth 401(k) niet dat u op een bepaalde leeftijd begint met het opnemen van geld. Er is één aspect waar u rekening mee moet houden: u kunt uw bedrag pas boetevrij opnemen vanaf de leeftijd van 59,5 jaar, niet vanaf 62,5 jaar.

Vóór die leeftijd kunnen opnames onderworpen zijn aan inkomstenbelasting en een boete van 10% voor vroegtijdige opname, tenzij er specifieke uitzonderingen van toepassing zijn.

SEP IRA-pensioenrekeningen

Een SEP (Simplified Employee Pension) IRA is een pensioenspaarrekening die geschikt is voor eigenaren van kleine bedrijven en zelfstandigen.

Bijdragen aan een SEP IRA worden alleen door de werkgever betaald en zijn fiscaal aftrekbaar voor het bedrijf.

Om in aanmerking te komen voor een SEP IRA moet een werknemer minimaal 21 jaar oud zijn, in ten minste drie van de afgelopen vijf jaar voor de werkgever hebben gewerkt en gedurende het lopende jaar een minimale vergoeding van $600 van de werkgever hebben ontvangen.

Deze vereisten maken het tot een voordelige pensioenoptie voor kleine bedrijven en zelfstandigen.

EENVOUDIGE IRA-pensioenrekeningen

EEN SIMPLE (Savings Incentive Match Plan for Employees) IRA is een pensioenspaarplan dat is ontworpen voor kleine bedrijven met 100 of minder werknemers die geen toegang hebben tot andere door de werkgever gesponsorde pensioenplannen.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bijdragen aan een EENVOUDIGE IRA. Werknemersbijdragen worden vóór belastingen betaald, terwijl werkgeversbijdragen matching of niet-keuzevak kunnen zijn.

Elke eigenaar van een klein bedrijf die op zoek is naar een eenvoudige en goedkopere pensioenregeling voor zijn werknemers, kan dit type pensioenrekening openen.

Solo 401 (k) Pensioenrekeningen

Een Solo 401(k) is een pensioenspaarplan dat speciaal is ontworpen voor zelfstandige bedrijfseigenaren zonder werknemers (behalve een echtgenoot, indien van toepassing).

De rekeninghouder kan zowel als werkgever als werknemer bijdragen, waardoor dubbele bijdragen en grotere belastingaftrek mogelijk zijn.

Dit plan biedt hoge premielimieten in vergelijking met andere zelfstandige pensioenplannen, waardoor het een uitstekende keuze is voor eigenaren van kleine bedrijven die hun pensioensparen willen maximaliseren.

Traditionele IRA-pensioenrekeningen

Een traditionele IRA (Individual Retirement Account) is een pensioenspaarrekening die iedereen met een verdiend inkomen kan openen.

Bijdragen aan een traditionele IRA kunnen geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn, afhankelijk van uw omstandigheden, wat een onmiddellijke belastingbesparing kan opleveren. Opnames uit een traditionele IRA tijdens pensionering worden belast als gewoon inkomen.

Deze pensioenrekening biedt flexibiliteit met betrekking tot beleggingskeuzes, waardoor het een populaire optie is voor individuen die hun pensioensparen willen vergroten.

Roth IRA-pensioenrekeningen

Een Roth IRA (Individual Retirement Account) is een pensioenspaarrekening waarmee gekwalificeerde opnames bij pensionering belastingvrij kunnen worden gedaan.

Met een Roth IRA worden bijdragen gedaan met dollars na belastingen, wat betekent dat u geen belastingaftrek vooraf krijgt, maar dat uw geld belastingvrij groeit en bij pensionering belastingvrij kan worden opgenomen.

Er zijn inkomensgrenzen om in aanmerking te komen om bij te dragen aan een Roth IRA. Als u alleenstaand bent, gezinshoofd bent of getrouwd bent (en gedurende het jaar niet met uw echtgeno(o)t(e) hebt samengewoond), begint de uitfaseringsmarge voor 2022 bij $129.000 en eindigt bij $150.000.

Als u getrouwd bent en gezamenlijk een aanvraag indient of een in aanmerking komende weduwe(er), ligt het bereik voor uitfasering tussen $204.000 en $210.000. Dus als uw jaarlijkse inkomsten deze limieten overschrijden, kan uw bijdragelimiet worden verlaagd of komt u mogelijk niet in aanmerking om bij te dragen aan een Roth IRA.

529 Onderwijsspaarrekeningen

529 Onderwijsspaarrekeningen

Een 529-onderwijsspaarrekening is een plan met belastingvoordeel om het sparen voor toekomstige onderwijskosten aan te moedigen.

Deze door de staat gesponsorde plannen zijn vernoemd naar sectie 529 van de Internal Revenue Code en kunnen worden gebruikt om de kosten van universiteits- en soms k-12-onderwijs te dekken.

Elke volwassene kan een 529-rekening starten, of het nu ouders zijn die investeren voor de toekomstige onderwijskosten van hun kind, of een 18-jarige die ten behoeve van hem of haar een rekening opzet.

Bijdragen aan deze plannen worden gedaan met dollars na belastingen, maar uw investering groeit belastingvrij en opnames die worden gebruikt voor gekwalificeerde onderwijskosten zijn ook belastingvrij. Het is een krachtig hulpmiddel bij de voorbereiding op toekomstige onderwijskosten.

Opgemerkt moet worden dat wetten met betrekking tot de leeftijd om in aanmerking te komen voor het openen van een dergelijke rekening van staat tot staat kunnen verschillen, dus het is altijd het beste om de details van de 529-planregels van uw staat te controleren.

Lees ook: 7 Dave Ramsey Baby Steps: begin met sparen en word schuldenvrij

Coverdell onderwijsspaarrekeningen

Een Coverdell Education Savings Account (ESA) is een beleggingsrekening met belastingvoordeel die is gecreëerd om het sparen voor toekomstige onderwijskosten van de kleuterschool tot de universiteit aan te moedigen.

Bijdragen worden na belastingen betaald, maar zijn belastingvrij, en opnames voor gekwalificeerde onderwijskosten zijn ook belastingvrij.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan een Coverdell ESA, moet uw gewijzigd aangepast bruto-inkomen (MAGI) minder dan $110.000 zijn als u als enige belastingbetaler indient, of minder dan $220.000 als u een gezamenlijke belastingaangifte indient.

De maximale jaarlijkse bijdragelimiet per begunstigde bedraagt momenteel $2.000. Deze rekeningen bieden flexibiliteit omdat fondsen kunnen worden gebruikt voor uitgaven voor basis- en voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

Gezondheidsspaarrekeningen

Health Savings Accounts (HSA's) zijn medische spaarrekeningen met belastingvoordeel voor personen die zijn ingeschreven voor een hoog aftrekbaar gezondheidsplan (HDHP). Bijdragen aan een HSA worden vóór belastingen betaald en het geld kan worden gebruikt om in aanmerking komende medische, tandheelkundige en oogzorgkosten te betalen die niet door uw verzekeringsplan worden gedekt.

Voor 2022 definieert de IRS een HDHP als elk plan met een eigen risico van minimaal $1.400 voor een individu of $2.800 voor een gezin. Als u een HDHP heeft, kunt u als individu tot $3.650 of als gezin tot $7.300 bijdragen aan een HSA.

Deze bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar van het bruto inkomen. Let op: u kunt extra ‘inhaalpremies’ inbrengen als u aan het eind van uw belastingjaar 55 jaar of ouder bent. Het bedrag van de inhaalbijdrage voor HSA's bedraagt $1.000.

Lees ook: Zorgkosten per land [nieuwste statistieken 2023]

Veelgestelde vragen over beleggingsrekeningen

Waarom zou ik meerdere soorten beleggingsrekeningen overwegen?

Diversificatie met verschillende beleggingsrekeningen kan het risico helpen beperken en u in staat stellen verschillende financiële doelen te bereiken.

Wie kan een 401(k)-plan of Roth-pensioenrekening openen?

Normaal gesproken worden deze rekeningen geopend via uw werkgever. Zelfstandigen kunnen kiezen voor een Solo 401(k).

Kan iedereen een onderwijsspaarrekening starten, zoals een 529 of Coverdell?

Ja, deze rekeningen zijn over het algemeen voor iedereen beschikbaar, ongeacht het inkomensniveau, en kunnen de toekomstige onderwijskosten enorm ten goede komen.

Wat is het verschil tussen een traditionele IRA en een Roth IRA?

Het belangrijkste verschil is wanneer u belasting betaalt. In een traditionele IRA zijn bijdragen fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin ze worden gedaan, terwijl Roth IRA-bijdragen worden gedaan met dollars na belastingen.

Worden gezondheidsspaarrekeningen beschouwd als beleggingsrekeningen?

Ja! Hoewel HSA-fondsen voornamelijk worden gebruikt voor gezondheidszorgkosten, kunnen ze net als IRA's of 401(k)s worden geïnvesteerd.

Conclusie

Bij het navigeren door het beleggingslandschap is het begrijpen van uw opties van cruciaal belang. Met verschillende beleggingsrekeningen heeft u nooit een tekort aan manieren om uw financiële portefeuille te verbeteren en een stabielere toekomst veilig te stellen.

Het is van cruciaal belang om uw financiële doelstellingen vast te stellen, de belastingvoordelen van elke rekening te kennen en de bijbehorende risico's te begrijpen voordat u een rekening opent. Vergeet niet dat de juiste informatie uw grootste wapen is voor succesvol beleggen.

Laat verwarring of angst uw vooruitgang op weg naar het bereiken van financiële vrijheid niet belemmeren. Gebruik deze gids om een weloverwogen beslissing te nemen over de beste beleggingsrekening voor u.

Michael Restiano

Ik ondersteun de productcontentstrategie voor Salt Money. Daarnaast help ik bij het ontwikkelen van contentstrategieën en -processen om kwaliteitswerk voor onze lezers te leveren.

cross linkedin Facebook pinterest YouTube rss twitteren instagram facebook-leeg RSS-leeg linkedin-leeg pinterest YouTube twitteren instagram