Liquide nettowaarde 2024 [Wat het is en hoe te berekenen?]

Bijgewerkt op: 18-09-2023
Saltmoney.org wordt gesteund door lezers. Als je iets koopt via links op onze site, verdienen we mogelijk een affiliate commissie zonder kosten voor jou.

Mogelijk bent u de termen ‘vermogenswaarde’ en ‘liquid vermogen’ tegengekomen in uw zoektocht naar grip op uw persoonlijke financiën. Het kan zijn dat er meerdere vragen in uw hoofd rondspoken. Wat is het liquide vermogen? Hoe verschilt dit van het normale vermogen? Maak je geen zorgen; deze concepten zijn niet zo complex als ze in eerste instantie lijken.

Het liquide vermogen meet uw financiële gezondheid, net als het vermogen. Er wordt echter expliciet rekening gehouden met de activa die u snel in contanten kunt omzetten zonder waarde te verliezen. Als u uw liquide vermogen begrijpt, krijgt u een duidelijker beeld van uw financiële stabiliteit en veerkracht in noodsituaties.

Laten we dit idee dus eens uitpakken en kijken hoe het bepalen van uw liquide vermogen u kan helpen bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen.

Wat is het liquide vermogen?

Het liquide vermogen is de totale waarde van de activa van een individu die snel in contanten kan worden omgezet. Het omvat spaarrekeningen, aandelen, obligaties en andere verhandelbare waardepapieren.

Wat is het liquide vermogen?

Sommige elementen, zoals onroerend goed, auto's of persoonlijke bezittingen, worden niet meegeteld als liquide middelen, omdat ze niet snel voor hun totale marktwaarde kunnen worden verkocht.

Wat zijn liquide activa?

Liquide activa zijn de kerncomponenten bij het berekenen van uw liquide vermogen. Alle bezittingen die u bezit, kunnen snel in contanten worden omgezet zonder waarde te verliezen. Beschouw het als alles wat u snel kunt verkopen of verzilveren als dat nodig is.

Banken beschouwen meerdere zaken als liquide activa, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Contant geld: Dit is de meest prominente vorm van liquide activa. Het is al contant, dus er is geen conversietijd.
  • Betaal- en spaarrekeningen: Al het geld op deze rekeningen is gemakkelijk toegankelijk en wordt daarom als een liquide actief beschouwd.
  • Verhandelbare effecten: Aandelen, obligaties en soortgelijke beleggingen vallen onder deze categorie omdat ze kunnen worden verkocht wanneer de markten open zijn om snel contant geld te verschaffen.
  • Depositocertificaten (cd's): Afhankelijk van de voorwaarden die uw bank stelt, kunnen cd's ook als liquide middelen worden beschouwd.

Niet alle activa worden als liquide activa beschouwd. Auto's, huizen en andere vormen van onroerend goed hebben doorgaans enige tijd nodig om te verkopen en kunnen bij verkoop waarde verliezen; daarom worden ze niet als ‘vloeibaar’ gezien.

Lees ook: Negatieve nettowaarde [6 geldbewegingen om dit in 2023 te vermijden]

Hoe berekent u het liquide vermogen?

Het berekenen van uw liquide vermogen is niet zo'n lastige taak als het klinkt. Dit zijn de stappen die u kunt volgen:

Stap één: Tel uw liquide middelen op

Liquide activa zijn zaken als contant geld, saldo op betaal- en spaarrekeningen en beleggingen die gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet met weinig tot geen invloed op hun waarde. Denk hierbij aan aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. Tel de totale waarde van deze bezittingen bij elkaar op.

Stap twee: Zoek uit wat uw verplichtingen zijn

Onder de schulden vallen al het geld dat u verschuldigd bent. Denk aan uw hypotheek, autoleningen, studieleningen, creditcardschulden en andere uitstaande schulden. Tel deze schulden bij elkaar op om uw totale verplichtingen te berekenen.

Stap drie: Trek verplichtingen af van liquide activa

Zodra u uw totaal voor liquide activa en passiva heeft, trekt u het volgende af: Totaal liquide activa – Totaal passiva = Liquide nettowaarde.

Stel dat het resultaat een positief getal is, geweldig! Dat is hoeveel contant geld u mogelijk zou kunnen hebben als u vandaag al die bezittingen zou liquideren en uw schulden zou afbetalen. Als het negatief is (raak niet in paniek), betekent dit alleen maar dat uw schulden momenteel groter zijn dan uw liquide middelen.

Netto waarde versus. Liquide nettowaarde

Op het gebied van persoonlijke financiën lijken het nettovermogen en het liquide vermogen erg op elkaar, maar ze dienen wel verschillende doeleinden. Jouw netto waarde is het totaal van wat u bezit (bezittingen) minus wat u verschuldigd bent (passiva). Het omvat al uw eigendommen - van onroerend goed en auto's tot aandelen, obligaties en contant geld.

Omgekeerd beperkt uw liquide vermogen zich tot wat snel en gemakkelijk in contanten kan worden omgezet. Minder liquide activa zoals onroerend goed of een kunstcollectie tellen hier doorgaans niet mee. Liquide vermogen biedt een realistischer beeld van uw financiële gezondheid in geval van nood.

Uit onderzoek blijkt dat veel Amerikanen meer schulden dan bezittingen hebben. Hoewel iemand dus een hoog nettovermogen kan hebben vanwege vastgoedactiva of zakelijke belangen, kan zijn liquide vermogen aanzienlijk lager zijn vanwege hypotheken of zakelijke leningen.

Het begrijpen van deze voorwaarden is van cruciaal belang omdat ze verschillende aspecten van uw financiële situatie weerspiegelen. Een hoog eigen vermogen betekent niet noodzakelijkerwijs een hoge liquiditeit, die essentieel is voor de financiële stabiliteit en flexibiliteit op de korte termijn.

Lees ook: 50 banen die u in 2024 miljonair zullen maken [Unieke banen]

Wat is het gemiddelde liquide vermogen naar leeftijd?

Dus je bent benieuwd naar het gemiddelde liquide vermogen naar leeftijd? Laten we het opsplitsen.

Onder de 35 jaar: het gemiddelde liquide vermogen bedraagt ongeveer $76.000. Bedenk dat dit nog maar de beginjaren zijn; Mensen beginnen doorgaans rijkdom op te bouwen.

De leeftijd van 35 tot 44 jaar komt doorgaans voor wanneer carrières een vlucht nemen en de inkomsten aanzienlijk stijgen. Het gemiddelde liquide vermogen is bijna zes keer zo hoog als $436.000.

Van 45 naar 54 jaar: Hier zien we opnieuw een grote sprong. Het gemiddelde liquide vermogen in dit stadium bedraagt ongeveer $834.000. Dit niveau blijft stijgen voor de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar, met een gemiddeld cijfer van ongeveer $1.176.000.

Deze gemiddelden lijken misschien overweldigend of buiten bereik, maar raak niet ontmoedigd. Iedereen maakt een unieke financiële reis door, beïnvloed door verschillende factoren, zoals inkomen, uitgaven, spaargewoonten, enz.

5 tips voor het verbeteren van de liquide nettowaarde

5 tips voor het verbeteren van de liquide nettowaarde

Uw liquide vermogen geeft u essentiële informatie over uw financiële positie. Zie het als een momentopname van uw huidige financiële gezondheid vanuit een liquiditeitsperspectief. Als je de jouwe hebt berekend en de drang voelt om deze een boost te geven, volgen hier enkele tips die kunnen helpen.

Verminder schulden met een hoge rente

Het verminderen van schulden met een hoge rente is van cruciaal belang als u probeert uw liquide vermogen te vergroten. Helaas gaan schulden zoals creditcardsaldi en betaaldagleningen vaak gepaard met exorbitante rentetarieven.

Deze leenmogelijkheden kunnen snel een vicieuze cirkel van schulden creëren waaraan moeilijk te ontsnappen is.

Denk hier eens over na: voor elke dollar aan schulden die u met een hoge rente hebt aangegaan, betaalt u in de loop van de tijd aanzienlijk meer dan die dollar terug. Dit is kostbaar geld dat in plaats daarvan uw liquiditeit had kunnen vergroten. Het aanpakken van deze verplichtingen met een hoge rente zou dus een topprioriteit moeten zijn in uw financiële spelplan.

Lees ook: 39 online banen die dagelijks betalen 2023 [Direct geld - geen schulden meer]

Verhoog de besparingen en noodfondsen

Als u een aanzienlijk bedrag hebt bespaard, kunt u uw liquide vermogen aanzienlijk verhogen. Een spaarrekening draagt bij aan uw totale vermogen en verbetert de liquiditeit, omdat banksparen eenvoudig in contanten kan worden omgezet.

Het aanhouden van een noodfonds is een financieel vangnet als zich onverwachte uitgaven voordoen. Het zorgt voor flexibiliteit en gemoedsrust, omdat u weet dat ongeplande kosten u niet uit de koers zullen brengen of u in de schulden zullen dwingen. Streef naar voldoende geld om de kosten van levensonderhoud van drie tot zes maanden te dekken.

Overweeg om regelmatig automatische overboekingen van uw betaalrekening naar spaar- of noodfondsrekeningen in te stellen voor effectieve spaargewoonten.

Diversifieer beleggingen in liquide activa

Diversificatie is van cruciaal belang als u uw liquide vermogen wilt verbeteren. Vraagt u zich af wat dit precies betekent? Simpel gezegd betekent dit dat u uw beleggingen over verschillende soorten activa spreidt, waardoor het algehele risico van uw beleggingsportefeuille wordt verlaagd.

Het doel is om in meerdere sectoren of industrieën te investeren. Op deze manier kunnen uw andere beleggingen, zelfs als een sector crasht of slecht presteert, de klap helpen opvangen.

Misschien heb je het oude gezegde gehoord: "Plaats niet al je eieren in één mandje." Hetzelfde principe is hier van toepassing. Overweeg een mix van aandelen, beleggingsfondsen, schatkistpapier of geldmarkteffecten. Deze beleggingen zijn doorgaans gemakkelijker snel in contanten om te zetten zonder aanzienlijk waardeverlies.

Beperk grote, illiquide aankopen

Hoewel het hebben van een prachtig groot huis of een mooie auto uw levensstijl kan verbeteren en wenkbrauwen kan doen fronsen op sociale bijeenkomsten, kunnen deze grote en illiquide bezittingen een aanzienlijk deel van uw vermogen in beslag nemen en uw financiële liquiditeit beperken.

Misschien wilt u dit overwegen voordat u zulke grote aankopen doet. Een illiquide actief heeft tijd nodig om te verkopen en behoudt mogelijk zijn waarde niet bij de verkoop, vooral tijdens economische recessies of noodsituaties waarin u snel contant geld nodig heeft.

Dus ook al lijkt die vleugel of dat luxe jacht nu misschien aanlokkelijk, bedenk toch eens hoe dit uw bedrijfsresultaten zal beïnvloeden. Onthoud: een gecontroleerde benadering van de uitgaven aan deze grote posten kan uw liquide vermogen in de loop van de tijd dramatisch verbeteren.

Controleer en pas uw financiële portefeuille regelmatig aan

Een zinvolle strategie om uw liquide vermogen te verbeteren is het regelmatig beoordelen en aanpassen van uw financiële activa. Houd consequent bij waar uw geld wordt belegd. U wilt ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel in gemakkelijk toegankelijke, liquide middelen blijft.

U wilt echter niet overweldigd raken door de terminologie! Dit is wat het in eenvoudige bewoordingen betekent: zorg er altijd voor dat een deel van uw spaargeld zich op plaatsen bevindt waar u het snel kunt terugkrijgen. Dit kunnen traditionele spaarrekeningen zijn of conservatieve beleggingsopties zoals depositocertificaten.

Lees ook: Portefeuille van 3 fondsen in 2024 [Diversificeer uw investering]

Veelgestelde vragen over liquide nettowaarde

Wat is het liquide vermogen?

Het liquide vermogen is de waarde van uw bezittingen die gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet zonder veel van hun waarde te verliezen.

Hoe wordt het liquide vermogen berekend?

Het liquide vermogen wordt berekend door al uw liquide activa (zoals contant geld en aandelen) bij elkaar op te tellen en uw passiva ervan af te trekken.

Waarom is inzicht in het liquide nettovermogen belangrijk?

Het geeft u een duidelijk beeld van hoeveel geld u ter beschikking heeft voor calamiteiten of onverwachte uitgaven.

Worden alle activa als liquide beschouwd?

Nee, alleen activa die snel in contanten worden omgezet, zoals spaarrekeningen, aandelen en obligaties, worden als liquide activa beschouwd.

Wordt onroerend goed beschouwd als onderdeel van mijn liquide vermogen?

Nee, eigendommen zoals huizen of auto's vallen doorgaans niet onder uw liquide vermogen, omdat het enige tijd kan duren voordat deze in contanten zijn omgezet.

Hoe vaak moet ik mijn liquide vermogen berekenen?

Er is geen specifieke tijdlijn, maar het is een goede gewoonte om deze regelmatig te beoordelen, vooral als er aanzienlijke veranderingen in uw financiële situatie hebben plaatsgevonden.

Conclusie

Ten slotte, liquide vermogen is essentieel voor uw financiële status. In tegenstelling tot eenvoudig vermogenssaldo legt het de nadruk op financiële flexibiliteit en veerkracht tegen onvoorziene omstandigheden.

Het is van cruciaal belang om uw liquide vermogen regelmatig te berekenen en te verhogen, waarbij u zich richt op het verminderen van hoge renteschulden, het vergroten van noodfondsen en spaargelden, het slim beleggen in liquide activa, het beperken van grote illiquide aankopen en het regelmatig opnieuw beoordelen van uw financiële portefeuille.

Het vergroten van uw liquide vermogen leidt tot een sterkere financiële basis en bevordert op efficiënte wijze vermogensopbouw.

Michael Restiano

Ik ondersteun de productcontentstrategie voor Salt Money. Daarnaast help ik bij het ontwikkelen van contentstrategieën en -processen om kwaliteitswerk voor onze lezers te leveren.

cross linkedin Facebook pinterest YouTube rss twitteren instagram facebook-leeg RSS-leeg linkedin-leeg pinterest YouTube twitteren instagram