Afgeleide instrumenten [typen, voorbeelden en voor- en nadelen]

Bijgewerkt op: 24/08/2023
Saltmoney.org wordt gesteund door lezers. Als je iets koopt via links op onze site, verdienen we mogelijk een affiliate commissie zonder kosten voor jou.

Laat me u dit vragen: Heeft u ooit te maken gehad met onvoorspelbare financiële risico's in uw zakelijke of persoonlijke leven? Als dat zo is, is het de hoogste tijd om vertrouwd te raken met afgeleide instrumenten.

U hoeft zich niet overweldigd of verward te voelen; we gaan samen op reis om deze financiële instrumenten te begrijpen.

Een derivaat is een contract tussen twee partijen op basis van een onderliggend financieel actief.

In de kern zijn ze ontworpen om u te helpen risico's te beheersen, te speculeren op toekomstige prijzen en als een kosteneffectieve manier om blootstelling te verkrijgen aan prijsbewegingen zonder in het actief zelf te investeren.

Maak je dus geen zorgen meer over die onzekerheden over toekomstige prijzen; Ik ben hier om u te helpen het potentieel van derivaten te begrijpen en hoe deze in uw voordeel kunnen werken.

Wat zijn afgeleide financiële instrumenten?

In financieel taalgebruik verwijst de term derivaat naar een contract dat afkomstig is van een onderliggende entiteit, ook wel het 'onderliggende actief' genoemd.

Dit actief kan een fysieke grondstof of een financieel instrument zijn. De prijs van het derivaat komt niet voort uit de intrinsieke waarde, maar is gebaseerd op de onderliggende waarde.

De belangrijkste vormen van derivaten zijn swaps, futures en opties. Omdat dit juridische contracten zijn, hebben ze de verplichting of het recht om het actief tegen een vooraf bepaalde prijs vóór of op een specifieke datum te verkopen of te kopen.

Derivaten worden voornamelijk gebruikt voor het afdekken van risico's (voor risicobeheer) en voor speculatieve beleggingsstrategieën: het voorspellen van prijsbewegingen van activa zonder deze daadwerkelijk te bezitten.

Beleggers kunnen bijvoorbeeld profiteren van derivaten wanneer zij verwachten dat prijzen op volatiele markten sterk zullen fluctueren.

Ze leggen prijzen vast via derivaten om het risico te verminderen en potentiële verliezen te beperken. Het gebruik van derivaten brengt wel risicofactoren met zich mee, die verder aan de orde komen.

Lees meer over Futures versus opties [Welke kan u rijker maken in 2023]

Voorbeelden van afgeleide instrumenten

Voorbeelden van afgeleide instrumenten

Laten we de lagen eraf halen en dieper ingaan op enkele primaire soorten derivaten, waaronder callopties, putopties, forwards, futures en swaps.

Bel optie

Een calloptie geeft u (de houder) het recht (maar niet de verplichting) om binnen een bepaalde periode een specifiek actief te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (ook wel de 'uitoefenprijs' genoemd).

Het zit boordevol potentieel omdat u voorspelt dat de prijs van de onderliggende activa zal stijgen. Uw rendement zal afhangen van hoeveel hoger de prijs van het actief boven uw uitoefenprijs stijgt.

Aan dit kooprecht zijn vooraf kosten verbonden, een zogenaamde premie. Zelfs als de markt tegen uw verwachtingen in beweegt, blijft uw verlies beperkt tot de premie die u heeft betaald voor de aankoop van die optie.

Zet optie

In tegenstelling tot een call-optie, die inspeelt op stijgende prijzen, geeft een put-optie u het recht om een actief binnen een bepaald tijdsbestek tegen een overeengekomen prijs te verkopen.

Als u een daling van de marktprijzen van bepaalde activa voorspelt, kan het plaatsen van opties die financiële klap helpen opvangen, omdat u nog steeds tegen de vastgelegde prijzen kunt verkopen.

Net als callopties omvatten putopties ook het vooraf betalen van premies, en ook hier geldt dat het maximale verlies beperkt is tot dit premiebedrag als de markten tegen de voorspellingen in bewegen.

Voorwaarts contract

Een termijncontract is op maat gemaakt tussen twee partijen, waarbij de ene partij ermee instemt een actief te kopen en de andere ermee instemt een actief op een bepaalde toekomstige datum en prijs te verkopen.

Deze contracten zijn niet gestandaardiseerd of gereguleerd zoals futurescontracten (die we hierna zullen bespreken). Ze brengen dus meer kredietrisico met zich mee, maar bieden een grotere flexibiliteit en maatwerk dan futures.

Futures-contract

Futures zijn gestandaardiseerde contracten die worden verhandeld op gereguleerde beurzen waarbij kopers instemmen met de aankoop en verkopers ermee instemmen een actief (grondstof of financieel) te leveren op een bepaalde toekomstige datum en prijs.

In tegenstelling tot forwards, die zich voornamelijk richten op hedgers tegen prijsvolatiliteit, bieden futures mogelijkheden voor speculatie (stijgende of dalende markten) en hedging.

Ruil

Een swap is een overeenkomst tussen twee partijen om opeenvolgende kasstromen uit te wisselen, vaak gebaseerd op koersschommelingen of valutaverschillen in internationale handelsscenario's.

Er zijn bijvoorbeeld renteswaps waarbij de ene partij betalingen met een vaste rente betaalt, terwijl zij van de andere partij betalingen met een aanpasbare rente ontvangt, waardoor de risico's die gepaard gaan met renteschommelingen worden gecompenseerd.

Elk type derivaat heeft unieke kenmerken met verschillende doeleinden, gebaseerd op risicotolerantieniveaus en financiële doelstellingen.

U moet deze fijne kneepjes begrijpen voordat u ermee aan de slag gaat, zodat u niet alleen uw belangen veiligstelt, maar ook de voordelen ervan optimaal kunt benutten.

Hoe afgeleide instrumenten worden gebruikt

Derivaten vervullen een drietal kernfuncties: risicobeheer, prijsspeculatie en het verkrijgen van toegang tot anders ontoegankelijke markten.

Risicomanagement

Dit is de kern van de reden waarom veel bedrijven derivaten gebruiken. Ze compenseren of heg tegen potentiële verliezen als gevolg van aanzienlijke prijsschommelingen.

Bedrijven leggen materiaalkosten vast voor toekomstig gebruik, waardoor de onzekerheid rond kostenschommelingen wordt verminderd.

Speculatie

Handelaren gebruiken derivaten vaak als een middel speculatief instrument. Deze instrumenten maken speculaties over de toekomstige richting van prijsbewegingen mogelijk.

Met andere woorden: een handelaar zou kunnen profiteren van het kopen van een derivaat, zoals een optie of future, als hij op passende wijze anticipeert op marktbewegingen.

Toegankelijkheid van de markt

Derivaten kunnen ook toegang bieden tot markten die anders ontoegankelijk zouden kunnen zijn vanwege wettelijke beperkingen of hoge toetredingsdrempels.

Daarom wordt het begrijpen van derivaten van cruciaal belang voor de financiële planning in bedrijven en persoonlijke beleggingen.

Het kennen van het gebruik van derivaten kan uw financieel inzicht vergroten en een sterke basis leggen voor geavanceerde beleggingsstrategieën, of u nu streeft naar risicobeperking of strategische winstkansen.

Lees ook: Verhandelbare effecten 2024 [Voordelen, risico's en handelsprocessen]

Voordelen van derivaten

Voordelen van derivaten

Derivaten zijn krachtige hulpmiddelen als ze correct worden gebruikt. Ze bieden veel voordelen die de financiële planning en investeringsbeslissingen voorspelbaarder maken.

1. Prijsvergrendeling

Een belangrijk voordeel van derivaten is hun vermogen om een prijsvergrendelingsmechanisme te bieden, dat stabiliteit en voorspelbaarheid in termen van kosten biedt.

Met futurescontracten kunt u zich bijvoorbeeld verbinden tot het kopen of verkopen van een actief tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum, ongeacht marktveranderingen. Dit zorgt voor bescherming tegen onverwachte prijsschommelingen.

2. Waarborg u tegen ongewenste tariefverschuivingen

Hedging speelt een belangrijke rol bij derivaten. Het maakt gebruik van de gevoeligheid van het derivaat voor bewegingen in de onderliggende waarde om potentiële verliezen als gevolg van ongunstige renteverschuivingen te compenseren.

3. Diversificatie

Het toevoegen van derivaten aan uw beleggingsmix kan de diversificatie van de portefeuille vergroten door u blootstelling te geven aan verschillende markten zonder dat u de daadwerkelijke activa hoeft te kopen, waardoor het risico als gevolg van marktvolatiliteit wordt verminderd.

4. Risicobeperking

Misschien wel een van de belangrijkste aantrekkingskrachten voor veel beleggers is dat derivaten een effectief instrument voor risicobeheer zijn.

Ze helpen potentiële verliezen als gevolg van onvoorziene marktschommelingen en ondermaats presterende activa te verminderen, waardoor uw financiële belangen veilig worden gesteld.

Ze bieden arbitragemogelijkheden – het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten op verschillende markten – waardoor individuen of bedrijven kunnen profiteren van prijsverschillen om winst te maken.

Nadelen van derivaten

Ondanks de voordelen ervan wordt het gebruik van afgeleide instrumenten vaak als ingewikkeld gezien, vooral voor beginners.

Complexiteit voor beginners

Er is een diepgaand inzicht in financiën en markten nodig om de concepten achter deze instrumenten volledig te begrijpen.

De complexiteit van derivaten komt voort uit hun constructie: een contract gebaseerd op een onderliggend actief. Als u niet begrijpt welke invloed de marktkrachten op dat actief hebben, kan beleggen in derivaten aanvoelen als geblinddoekt lopen.

Renterisico

Een ander risico betreft de rentetarieven. Omdat de prijs van derivaten afhankelijk is van de rentetarieven, kunnen deze instrumenten enorm fluctueren als er sprake is van aanzienlijke renteschommelingen.

Als u dus niet op de hoogte bent van deze dynamiek, kan uw investering van de ene op de andere dag een duikvlucht maken.

Kosten van activabeheer

Laten we eens kijken naar de holdingkosten die met derivaten gepaard gaan. Deze kosten hebben betrekking op uitgaven die verband houden met het onderhouden of opslaan van een actief tijdens de looptijd van het contract levenscyclus, zoals opslagkosten voor grondstoffen of stockdividenden.

U heeft uitgebreide financiële kennis en context nodig voordat u zich verdiept in derivatenbeleggingen.

Het inroepen van professionele hulp of het zoeken naar advies van financiële adviseurs wordt essentieel bij het omgaan met dergelijke complexe financiële instrumenten.

Meer weten over 11 tips voor handel in opties 2023 [Word nu een marktmeester]

Hoe u derivaten kunt verhandelen

Hoe u derivaten kunt verhandelen

Of u nu een risicobeheerder of een speculatieve belegger bent, het verhandelen van derivaten vereist een scherp inzicht in de markt en financiële instrumenten. Hier ziet u hoe u kunt beginnen.

  • Open een makelaarsrekening: U heeft eerst een rekening nodig bij een competente makelaardij die toegang biedt tot derivatenmarkten. Dit kunnen futures- of optiebeurzen zijn.
  • Begrijp de onderliggende activa: Aangezien derivaten afhankelijk zijn van een onderliggend actief, moet u een duidelijk inzicht hebben in deze activa, hun prijsbewegingen en markttrends. Deze kennis omvat grondstoffen, aandelen, valuta's, obligaties, rentetarieven en marktindexen.
  • Kies uw derivaattype: Of het nu futurescontracten of call/put-opties zijn die uw financiële strategie ten goede komen, het zal afhangen van uw risicotolerantie, kennisniveau en beleggingsdoelstellingen.
  • Formuleer uw strategie: Zodra uw derivaattype is gekozen, is de volgende stap het bepalen of u zich indekt tegen potentiële verliezen of speculeert op de prijsbeweging van het actief.
  • Transacties uitvoeren: Hier loont uw onderzoek! Gebruik het online platform van uw makelaar om orders uit te voeren om derivatencontracten te creëren of te ontbinden.
  • Monitoren en aanpassen: Houd altijd uw beleggingen in de gaten en pas posities indien nodig aan op basis van de veranderende marktdynamiek.

Handelen in welk beleggingsinstrument dan ook vereist zorgvuldigheid en voorbereiding; beleg met hetzelfde tempo ook in derivaten.

Veelgestelde vragen over derivaten

Wat is een eenvoudige manier om afgeleide instrumenten te begrijpen?

Afgeleide instrumenten zijn vergelijkbaar met wedden op de toekomstige prijs van een aandeel of grondstof zonder dat u deze bezit. Ze kunnen helpen bij het beheersen van financiële risico's, maar vereisen een zorgvuldige behandeling.

Zijn derivaten geschikt voor alle beleggers?

Nee, derivaten zijn complex en brengen een hoog risico met zich mee, dus ze zijn over het algemeen geschikter voor ervaren beleggers die de financiële implicaties volledig begrijpen.

Hoe helpen derivaten bij het beheersen van risico's?

Derivaten stellen beleggers in staat zich in te dekken (beschermen) tegen mogelijke ongunstige prijsbewegingen van een onderliggend actief, waardoor financiële stabiliteit en voorspelbaarheid wordt geboden.

Kan ik winst maken met het handelen in derivaten?

Ja. U kunt aanzienlijke winsten genereren door markttrends correct te voorspellen via de handel in derivaten. Verkeerde voorspellingen kunnen echter ook tot aanzienlijke verliezen leiden.

Wie reguleert de handel in derivaten in de VS?

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguleert voornamelijk de handel in derivaten in de VS.

Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat afgeleide instrumenten krachtige financiële instrumenten zijn die meerdere doeleinden dienen. Door een vangnet te bieden tegen volatiele economische bewegingen, bedrijven en investeerders te helpen risico's te compenseren en een platform te bieden voor speculatieve handel, introduceren ze een kostbare laag van voorspelbaarheid en veiligheid in uw financiële planning.

Deze instrumenten zijn niet zonder uitdagingen. Gezien hun complexiteit en de hoge risico's zijn een grondig begrip en een zorgvuldig beheer van cruciaal belang.

Zorg er dus voor dat u uw financiële kennis vergroot en uitbreidt om de onzekerheden op de markt te temmen met derivaten.

Michael Restiano

Ik ondersteun de productcontentstrategie voor Salt Money. Daarnaast help ik bij het ontwikkelen van contentstrategieën en -processen om kwaliteitswerk voor onze lezers te leveren.

cross linkedin Facebook pinterest YouTube rss twitteren instagram facebook-leeg RSS-leeg linkedin-leeg pinterest YouTube twitteren instagram